Born 1984 in Slovakia, grew up in the town Poprad. In love with diy pinholes and broken digital cameras. In Prague, for a short while, in Berlin since 2005. Finished a computer science degree. Always coding something or doing animation.

Narodený v roku 1984 na Slovensku, vyrástol v Poprade. Rád vyrába camery obscury a kazí digitálne fotoaparáty. Čiernobiele, farebné, zase čiernobiele. Na chvíľu v Prahe, od roku 2005 v Berlíne. vyštudoval hlavne informatiku. Vkuse programuje alebo robí animácie