It took 2 full weeks to produce this no-budget doodle for Slovak rapper and a fellow Poprad madman Osemskij. (Most of the time was spent rebooting my crappy computer) btw this is the block of flats where he actually lives. Check out his new EP Pachatel Neznamij.
Trvalo plné dva týždne vyprodukovať túto no-budget čarbanicu pre popradského maniaka menom Osmeskij. (Väčšinu tohto času som strávil reštartovaním počítača) Inak to je bytovka kde naozaj býva. Skontrolujte jeho nové EP Páchateľ neznámij.